بازدید معاون دادستان اردبیل از نانوایانی ها
بازدید معاون دادستان اردبیل از نانوایانی ها
بازدیدهای سرزده معاون دادستان مرکز استان از نانوایی های سطح شهر اردبیل ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام، امین رنجبر معاون دادستان مرکز استان در راستای احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین با همراهی مسئولین ذیربط از فرمانداری، تعزیرات، صمت، بهداشت، غله و اتحادیه از برخی نانوایی های سطح شهر اردبیل بازدید کردند.

وی در حاشیه این بازدید گفت؛ تخلفاتی مثل کیفیت بسیار پایین، گرانفروشی، کم فروشی و فروش خارج از شبکه در برخی از نانوایی ها مشهود است.
وی در ادامه اظهار داشت؛ در زمینه نظارت و برخورد با تخلفات تامین معاش حداقلی مردم شریف و نجیب استان هیچ خط قرمزی برای تشکیلات قضایی استان متصور نیست و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
در حین بازدید با نظارت معاون دادستان، فی المجلس دستور پلمپ برخی نانوایی ها و تشویق برخی دیگر توسط مسئولین ذیربط صادر شد.

انتهای خبر/