«آذرسلام» رسانه مستقل و مجازی دارای مجوز استان اردبیل است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرد.

اهداف:

  • گسترش اطلاع رسانی و نشر صحیح و بموقع اخبار و رویدادها
  • دفاع از اصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی
  • حراست از منافع ملی و باورهای دینی
  • نقد جدی و اصولی برای پویایی و پیشرفت استان
  • رصد واقعیت های اجتماعی استان با رویکرد مردم مدارانه

نشانی:

اردبیل

همراه:

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سیدمهدی قدیرزاده

شهروندان علاقمند به خبرنگاری می توانند با ارسال مشخصات خود خبرنگار افتخاری ما شوند.