پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام اردبیل از سال ۱۳۹۴ بطور قانونی و رسمی بشماره مجوز ۱۴۱۲/۹۴ شروع به پوشش خبر های شهرستان اردبیل مجاور و استان کرده است.
در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با وقفه مجددا به عرصه اطلاع رسانی بازگشته است.
فرصت و عمر طلایی آذرسلام در این سالها به آن بوده است که درد مردم و خدمت رسانی به مردم را بدون ملاحظه کاری و یا منافع شخصی پوشش دهد و نتیجه مطلوب نیز عاید شده است.
پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام اردبیل در شبکه اجتماعی تلگرام با ایجاد کانال تلگرامی نیز فعالیت داشته و پیج اینستاگرام نیز بزودی ایجاد و در همین بخش سایت به اطلاع شما کاربران گرامی خواهد رساند.
این پایگاه خبری مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت کرده و در چارچوب قوانین مطبوعات و رسانه فعالیت می کند.
مدیر مسئول و صاحب امتیاز :سیدمهدی قدیرزاده