ارسال نظرات در نظردهی انتهای خبر و یا از طریق آی دی تلگرام @azarsalam
شماره تماس و ارسال مستندات خبری در تمامی بخش ها و در تمام شبکه های اجتماعی ۵۹۳۵۵۶۰۰۹۱۴  –  ثابت ۰۴۵-۳۳۲۳۸۳۵۷