کیفیت رسیدگی به دعاوی نباید فدای کمیت شود
کیفیت رسیدگی به دعاوی نباید فدای کمیت شود
جلسه هیات استانی بررسی دستورالعمل اتقان آرای قضایی دادگستری استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام،ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در جلسه هیات اتقان آرای قضائی استان اظهار داشت: توجه به کیفیت و دقت آرا در کنار سرعت در رسیدگی‌ها از اولویت‌های اساسی دستگاه قضایی استان است.

وی افزود: کیفیت آرا، اتقان آرا و صحت آرای قضایی در کنار تسریع در رسیدگی ها از موضوعات مهمی هستند که دستگاه قضایی استان برای اجرایی شدن آن، برنامه های مختلفی از جمله؛ برگزاری نشست های قضایی، بهرمندی از نظریات قضات باتجربه، برگزاری جشنواره آرای برتر به منظور شناسایی و تشویق قضات دارای آرای برتر، نظارت و بازرسی های مستمر و مداوم از حوزه های قضایی و برگزاری دوره های آموزشی انجام می دهد.
رئیس کل دادگستر ی استان از قضات استان خواست به هیچ وجه کیفیت در رسیدگی ها را فدای کمیت در رسیدگی‌ها نکرده و باید تسریع در رسیدگی ها همواره توام با دقت و کیفیت در رسیدگی ها همراه باشد.

انهای خبر/