پیمانکار پل قدس اردبیل تحت تعقیب قضائی قرار گرفت
پیمانکار پل قدس اردبیل تحت تعقیب قضائی قرار گرفت
سید عبدالله طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با حضور در پل قدس دستور تعقیب قضائی پیمانکار به جهت عدم اجرای عملیات فنی بخشی از پل را صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام، سید عبدالله طباطبایی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل دقیقا در تارخ مقومی که پیمانکار پروژه پل قدس وعده تحویل لپ E پروژه را به وی داده بود در محل حاضر و به جهت عدم تحقق عهد پیمانکار پروژه را تحت تعقیب قضائی قرار داد.

 

طباطبایی همچنین از محمود صفری شهردار اردبیل خواست: دلایل عدم نصب و اجرای لپ E ( بخشی از اجرای عملیات فنی پل قدس ) را مکتوب گزارش دهد.

دادستان اردبیل گفت: به جد کیفیت و مراحل عملیاتی پل را دنبال و با هر نوع کوتاهی احتمالی برخورد صورت خواهد گرفت.

انتهای خبر/