جلسه نامزدهای ریاست مجلس نشست تقسیم غنائم نبود 16 اردیبهشت 1399
منتخب مردم اردبیل در مجلس یازدهم؛

جلسه نامزدهای ریاست مجلس نشست تقسیم غنائم نبود

علی نیکزاد منتخب اول مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس یازدهم در صفحه اجتماعی خود در توئیتر نوشت: جلسه اخیر نامزدهای ریاست مجلس یازدهم، نشست تقسیم غنائم و مناصب نبود.