برای نظارت جدی بر قیمت‌ها و تنظیم بازار اقدام کنید 28 مهر 1400
دستور رئیسی به وزارتخانه صمت دادگستری جهادکشاورزی؛

برای نظارت جدی بر قیمت‌ها و تنظیم بازار اقدام کنید

رئیس جمهور گفت: وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها را با جدیت دنبال کنند.