“محسن رضایی” به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد 03 شهریور 1400
طی حکمی:

“محسن رضایی” به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با صدور حکمی محسن رضایی را به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرد.