محدودیت‌های هوشمند کرونایی اعمال می‌شود 17 بهمن 1400
استاندار اردبیل:

محدودیت‌های هوشمند کرونایی اعمال می‌شود

استاندار اردبیل گفت: محدودیت هوشمند کرونا در سطح استان باید نسبت به رنگ‌بندی و به تناسب وضعیت اعمال شود.