دیدار علمای سنی هشتجین با آیت الله عاملی 28 مهر 1400

دیدار علمای سنی هشتجین با آیت الله عاملی

امام جمعه اردبیل گفت: وحدت "شیعه و سنی" نقشه‌های شوم ‌رژیم صهیونسیتی را خنثی می‌کند