جلسه سازماندهی مراکز مشاوره با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد 17 آذر 1400

جلسه سازماندهی مراکز مشاوره با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد

جلسه سازماندهی و توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد

نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل در هفته ناجا +پاسخ به سوالات متعدد 20 مهر 1400
صبح امرزو برگزار شد؛

نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل در هفته ناجا +پاسخ به سوالات متعدد

سردار هوشنگ حسینی فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل بمناسبت هفته ناجا نشست خبری با رسانه ها برگزار و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.