سرپرست دانشگاه آزاد استان اردبیل منصوب شد 05 آبان 1400

سرپرست دانشگاه آزاد استان اردبیل منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی فرشید سلیمی ننه‌کران را به سمت «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل و واحد اردبیل» منصوب کرد.