جزئیات تصادف شدید کامیون با خودرو پلیس 08 دی 1400

جزئیات تصادف شدید کامیون با خودرو پلیس

فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که کامیونی با سرعت زیاد در خط ویژه حرکت میکند و با خودروی پلیس به شدت برخورد می‌کند.