جشنواره آدم برفی در اردبیل برگزا شد 06 دی 1400
بهمت امور ورزشی و فرهنگی شهرداری اردبیل:

جشنواره آدم برفی در اردبیل برگزا شد

با ورود سامانه باشی جدید از دو روز دیگر، پایان هفته‌ی بیشتر مناطق کشور، بارانی می‌شود.