آقای وزیر « یاکریم » تربیت نکنید 09 اردیبهشت 1401
یادداشت/

آقای وزیر « یاکریم » تربیت نکنید

چالش تراشیدن موی سر دانش آموزان پسر که چند روزپیش اتفاق افتاد،در فضای مجازی با واکنش های زیادی مواجه شد.