توزیع بسته حمایتی به ارزش ۳میلیارد تومان بین نیازمندان 03 اردیبهشت 1399
مدیرکل بهزیستی اردبیل خبرداد؛

توزیع بسته حمایتی به ارزش ۳میلیارد تومان بین نیازمندان

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: بسته های معیشتی، بهداشتی و آموزشی به ارزش بیش از سه میلیارد تومان از سوی مؤسسات خیریه بین نیازمندان اردبیلی توزیع شد.