فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل خون اهدا کرد 06 اردیبهشت 1399
صبح امروز؛

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل خون اهدا کرد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل به همراه جمعی از بسیجیان پایگاههای اردبیل، اخون اهدا کردند.