وضعیت فوتی و بستری ها نگران کننده شد/تردد تا شنبه قدغن شد 25 مرداد 1400
فرماندار اردبیل:

وضعیت فوتی و بستری ها نگران کننده شد/تردد تا شنبه قدغن شد

مسعود امامی یگانه با ابرازا نگران یاز روند صعودی فوتی و بستری کرونایی ها از اعمال محدودیت فعالیت و تردد جدید خبر داد.