• تصمیمات بورسی دولت اعلام می‌شود 06 بهمن 1400

    رئیس جمهور:
    تصمیمات بورسی دولت اعلام می‌شود

    رئیس جمهور گفت: مذاکرات آغاز شده و ما در حوزه‌های مختلف فعال هستیم ولی نگاه ما این نیست که مسائل را به مذاکره گره بزنیم؛ مذاکرات پیش می‌رود ولی همه چیز مذاکرات نیست و از جمله کارهایی است که دنبال می‌شود.

چیزی یافت نشد !