• وزارت بهداشت با افزایش دانشجو کمبود پزشک را جبران کند 04 آبان 1400

    عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی:
    وزارت بهداشت با افزایش دانشجو کمبود پزشک را جبران کند

    عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کمبود پزشک در کشور و انفعال وزارت بهداشت در این باره خواستار افزایش تعداد دانشجویان پزشکی و رفع انحصار در این حوزه شد.

مدیر درمان استان را تغییر دهید 28 شهریور 1400

جنجال درخواست مجموعه درمان تامین اجتماعی اردبیل از مدیر عامل این سازمان: مدیر درمان استان را تغییر دهید

چیزی یافت نشد !