۷۱درصد تصادفات عابرین به فوت منجر می شود/عدم رعایت قوانین موجب تقصیر عابر خواهد شد
۷۱درصد تصادفات عابرین به فوت منجر می شود/عدم رعایت قوانین موجب تقصیر عابر خواهد شد
رئیس پلیس راهوراستان اردبیل گفت: در صورت عدم پایبندی و توجه نکردن به قوانین و مقررات ترافیکی مربوطه در صورت وقوع تصادف، برابر قوانین جاری برای عابرین پیاده نیز سهم تقصیر لحاظ می گردد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام، سرهنگ سید حجت فتاحی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل با بیان اینکه ۷۱درصد از تصادفات منجر به فوت اتفاق افتاده در معابر و خیابان های درون شهری برخورد خودرو با عابر پیاده می باشد اظهار داشت: بر اساس قوانین جاری، تامین ایمنی در تردد برای تمامی کاربران ترافیک خواه سواره یا پیاده ضروری است.

فتاحی گفت: تامین بخشی از ایمنی ترافیک نه تنها بر عهده رانندگان است بلکه سایر کاربران ترافیکی از جمله عابرین پیاده هم در این امر نقش اساسی دارند.

وی افزود: در تصادفات، عابرین پیاده آسیب پذیرترین قشر کاربران ترافیکی می باشند بنابراین عابرین پیاده نیز همانند رانندگان بایستی به قوانین و مقررات ترافیکی توجه و رعایت کنند.

سرهنگ فتاحی تاکید کرد: در صورت عدم پایبندی و توجه نکردن به قوانین و مقررات ترافیکی مربوطه در صورت وقوع تصادف، برابر قوانین جاری برای عابرین پیاده نیز سهم تقصیر لحاظ می گردد.

رئیس پلیس راهور استان اردبیل در پایان گفت: توصیه می شود عابرین پیاده هم ضمن توجه و رعایت قوانین و مقررات ترافیکی هنگام عبور از معابر به حرکت وسایل نقلیه متردد توجه داشته و هنگام عبور از عرض خیابان از محلهای مجاز تعیین شده از جمله پل روگذر عابر پیاده و محلهای خط کشی شده برای عابرین پیاده استفاده کنند.

انتهای خبر/