طب معیشتی !
طب معیشتی !
در شرایط فعلی تب معیشتی مسئولین عزیز چند درجه است؟!.

به گزارش آذرسلام، صرفنظر از هرگونه داوری وتحلیل کارشناسی در خصوص درستی و یا ناصواب بودن اصل موضوع یارانه تخصیصی ماهانه چهل وپنج هزارتومانی برای مردم در دولت نهم،بطور مسلم آنچه دربطن این رویداد اجتماعی و تصمیم کلان اقتصادی مورد غفلت واقع شد،عبارت بود از عدم توجه جدی بمنظور فراهم ساختن تمهیدات لازم و تقویت زیرساخت های مناسب در حوزه کنترل ونظارت پیشگیرانه بود تابعنوان اهرم بازدارنده مانع سودجویی افراد فرصت طلب وسیرصعودی تورم وگرانی در جامعه شده و از طرف دیگر تدابیری اندیشیده میشد تا اول هرسال مبلغ این یارانه همتراز بانرخ تورم وبه تناسب افزایش قیمت کالاها واجناس تعیین میگردید.به دلیل وجود نقصان وخلاء موصوف مشمولین این طرح که اغلب ازقشر محروم و آسیب پذیر جامعه اند،در ماه های نخستین انتفاع به لحاظ چندبرابر شدن قیمت دلار و سکه و سایرکالاها به ناکارآمدی این چتر حمایتی و مغبونیت خود واقف شدند.دامنه این لجام گسیختگی در عرصه اقتصادی کشور هرروز گسترده ترشد ودر گذر ایام بافراز وفرودهایی تداوم یافت.بگونه یی که درحال حاضر جهش چهاربرابری قیمت کالاها واجناس پدیده یی مرسوم و مهارنشدنی محسوب می آید وهمچنان پنجه های وحشی هیولای گرانی گلوی اقشار تهی دست و فقیر جامعه را بطورناجوانمردانه میفشارد.
بااذعان به نقش تحریم های اقتصادی در حدوث و ظهور بخشی از معضلات مبتلا به ونابسامانی های اقتصادی موجود،نقش بی تدبیری مسئولین امر را در این زمینه نمیتوان کتمان کرد.شرح تفصیلی و کنکاش پیرامون این قصه پرغصه هدف این نوشتار نبوده بلکه راقم سطور سعی دارد در قالب یک پیام کوتاه و تلنگر مطبوعاتی عمق فاجعه را به مسئولین محترم یادآوری نماید.مع الوصف دراین راستا باصدای رسا اعلام میدارد؛امروز تب معیشتی محرومان و فقرا بسیار بالاست.سفره هایشان نه تنها کوچکتر شده بلکه اغلب برچیده گشته ودرتأمین مایحتاج ساده و اولیه زندگی زمینگیر و مستأصل اند.
رؤسای محترم قوای سه گانه،وزراء ونمایندگان محترم مجلس باور بفرمایید،نفس های این قشر محروم وفرودست به شماره افتاده است….مگرنه این است که در سخنرانی هایتان از آنان باعنوان ولی نعمتان خود یاد میکنید؟کجایید ولی نعمتان شما در تب فقر ونداری دست وپا میزنند.چراصدایشان را نمی شنوید وبه فریادشان نمیرسید؟
دراین ایام حتی زمزمه های رویایی دولت تدبیر و امید که هرازچندگاهی باعنوان مژده وخبر خوش در کالبد جامعه طنین انداز میشود،تهی از حس امیدآفرینی و طراوت بوده و به نوعی تداعی گر طنز اقتصادی در اذهان عمومی میباشد و هرگز بوی نان نمیدهد!چراکه دیگر بقالی ونانوایی سرکوچه نیز درخواست نسیه را به قید شرط تسویه بامبلغ یارانه یی آخر ماه اجابت نمیکند….
چندروز پیش درسفر ریاست محترم قوه قضاییه به استان اردبیل مصمم بودم گوشه یی از زوایای تألم بار زندگی قشر آسیب پذیر را درکمال صداقت و صراحت به استحضار ایشان برسانم،به دلیل گزینشی بودن مدعوین کارمند در ملاقات حضوری،این توفیق حاصل نشد.درهرحال امیداست مسئولین امر بیش ازاین مماشات و تعلل را جایز نشمارند و نسخه شفابخشی برای التیام یافتن این آلام و تب معیشتی که بسیار جان فرساست،ارائه دهند.والبته من نمیدانم در شرایط فعلی تب معیشتی مسئولین عزیز چند درجه است؟!.


::ناصربدری رز-روزنامه نگار وکارمند دادگستری اردبیل
انتهای خبر/

 

  • نویسنده : ناصربدری رز