توقیف خودروهای پلاک مخدوش
توقیف خودروهای پلاک مخدوش
سرهنگ سیدحجت فتاحی رئیس پلیس راهور استان اردبیل از برخورد جدی و بدون اغماض پلیس با خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش خبر داد.

سرهنگ سید حجت فتاحی رئیس پلیس راهور استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار آذرسلام، اظهار داشت: در پنج ماهه سال جاری پلیس راهور با اجرای طرح عملیاتی توانسته ۳۲۴۱دستگاه خودروی پلاک مخدوش را اعمال قانون و تعداد ۳۳۴دستگاه خودروی فاقد پلاک را روانه پارکینگ کند.
رییس پلیس راهور استان اردبیل گفت: رانندگان متخلفی که بدون پلاک ویا پلاک مخدوش در سطح شهر رانندگی می کنند پلیس به طور جدی و بدون اغماض با اینگونه متخلفان برخورد خواهد کرد.

سرهنگ فتاحی تصریح کرد: پوشاندن و یا تغییر در ارقام پلاک انتظامی نه تنها تخلف بلکه جرم بوده و رانندگانی که با وسیله نقلیه بدون پلاک و پلاک مخدوش و ناخوانا رانندگی می کنند به علت اقدام مجرمانه برابر مقررات ضمن اعمال قانون خودروی آنها به پارکینگ هدایت و شخص راننده خاطی نیز به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

وی در پایان عنوان کرد: برابر ماده ۷۲۰قانون مجازات اسلامی “هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری ،زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسایل نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد یا چنین وسایلی رابا علم به تغییر ویا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از انحاءدر شماره شاسی موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری ویا پلاک های موتورو شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از سوی اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد”.

انتهای خبر/

  • نویسنده : سیدمهدی قدیرزاده