بکارگیری دانش بنیان درفعالیت گروههای جهادی نهادینه شود
بکارگیری دانش بنیان درفعالیت گروههای جهادی نهادینه شود
محمدرضاقاسمیان معاون سیاسی اجتماعی وامنیتی استانداری اردبیل با مسئولین گروه های جهادی بسیج تشکیل جلسه داد.

محمدرضاقاسمیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به تلاش‌های ایثارگرانه گروه‌های جهادی، تربیت انسان‌های خیرخواه و موثر برای آینده را از جمله دستاوردهای فعالیت‌های جهادی برشمرد.

وی بیان کرد: مشارکت گروه‌های جهادی با دستگاه‌های اجرایی در احداث ساختمان‌ها، آبرسانی و خدمت‌رسانی به مردم در کاهش بروکراسی‌های زائد و سهولت در دسترسی مردم به خدمات نیز تاثیرگذار است.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی گروه‌های جهادی و مشارکت این گروه‌ها با دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به مردم، این اقدامات را موجب ماندگاری روستاییان و اهالی مناطق مختلف در محل زندگی خود و جلوگیری از مهاجرت دانست.

قاسمیان ورود گروه‌های جهادی به حوزه فرهنگ‌سازی برای استفاده از روش‌های دانش بنیان در فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در آموزش و ارائه آگاهی لازم به مردم و ترویج دانش در عرصه‌های مختلف، نیازمند حرکت جهشی هستیم.

انتهای خبر/