آقای وزیر « یاکریم » تربیت نکنید
آقای وزیر « یاکریم » تربیت نکنید
چالش تراشیدن موی سر دانش آموزان پسر که چند روزپیش اتفاق افتاد،در فضای مجازی با واکنش های زیادی مواجه شد.

چالش تراشیدن موی سر دانش آموزان پسر که چند روزپیش اتفاق افتاد،در فضای مجازی با واکنش های زیادی مواجه شد.در نوشتار حاضر از زاویه یی متفاوت قضییه کنکاش و تحلیل می شود. و آن نوع واکنش و عکس العمل این نوجوانان در مواجهه با عمل تأسف بار مذکور بود که با یک حالت کرختی و یخ زدگی،سرتسلیم درمقابل آن فرد قیچی به دست و به اصطلاح مسئول مدرسه! فرود می آوردند.
از اینکه رعایت نظم وانضباط در مدارس میبایست بعنوان امری جدی تلقی شود، جای بحث ومناقشه نیست.وهرگز انتظار نمیرود طیف دانش آموزی در قبال برخوردهای قانونی و رفتارهای منضبط مدیر ومعلمان اعتراضات فیزیکی مخرب و حرکات هنجارشکنانه یی بروز دهند.ولیکن ضروریست الگوهای رفتاری و منش های اخلاقی وتربیتی در خانواده و مدارس بگونه یی برای کودکان ونوجوانان اموزش وترویج یابد،تا از رهگذر آن روحیه نقد وپرسشگری،شجاعت وایثار در آنان تقویت شده و در مقابل هرگونه اعمال مذموم و رفتار تحقیرآمیز محیطی ازخود مقاومت نشان دهند.زهی تأسف!دراین صحنه دلخراش که تیغه های قیچی باجسارت توأم با جهل به رقص درآمده و موی سر دانش آموزان سربه زیر را نشانه می گرفت،حتی یک لفظ پرسشی و یا یک قدم دور شدن از صف،که واکنش کاملا طبیعی به شمار می آید،از دانش آموزی مشاهده نشد.توگویی این جماعت بی پناه خود را همچون رودی می دیدند که در چنبره باتلاقی گیر افتاده اند و یا پرنده یی که دوست دارد آواز بخواند،اما نمیتواند….
با رؤیت این کلیپ دردناک ناخودآگاه خصوصیات پرنده « یاکریم » به ذهن آدمی متبادر می گردد.ناگفته پیداست این تشبیه و تصویرسازی ذهنی از حیث معیارهای اصالتی و شخصیتی نبوده و در واقع قیاس مع الفارق است.بلکه از جنبه دامنه مظلومیت و سربه زیر بودن افراط گونه دانش آموزان،لاجرم به چندخصوصیت بارز پرنده اشاره می شود.این پرنده چابک نبوده،پرهای دمش خیلی راحت ازجا کنده میشود،دفاع به خصوصی درمقابل حمله دشمنانش نداشته و اغلب بدون کوچک ترین واکنشی تسلیم بوده و موفق به فرار نمیشود. سوگمندانه هرازچندگاهی تنبیه خشونت آمیز دانش آموزان به بهانه برقراری نظم در کلاس ومدرسه،احساسات و عواطف انسانی بسیاری از هموطنانمان را جریحه دار می سازد.درچندروز اخیر ضرب و شتم دانش آموزی در سیبلی آستارا،شهرستان ماکو و… نمونه هایی اسفناک از این جریان تلخ اند.بطور یقین بروز این نوع پدیده های نامیمون،هشدار جدیست بر نظام آموزشی کشور و تلنگری ست بر سیستم قضایی تا صرفاٌ به برخوردهای تخلفات اداری اکتفا نکرده،هوشمندانه و به موقع به موضوع ورود نمایند.دراین ارتباط ورود سریع و اقدام شایسته رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در موضوع شهرستان ماکو،درخور تقدیراست….
درهرحال با دیدن جسم مضروب،روح لگدمال و کرامت تحقیر شده آینده سازان مملکت،بمثابه وحشتی سرد،گرمای تن آدمی را می رباید.وانسان تأسف میخورد برمنش و سلوک رفتاری آن دسته از مدیران ومربیان بجای آنکه بذر نشاط،مطالبه گری،صداقت،شجاعت و فداکاری در دل دانش آموزان این سرزمین بکارند،عقده حقارت ودرماندگی،سکوت و بی تفاوتی،ترس و نفاق در جان دانش آموزان می افکنند. وصدالبته با فرآیند ورود دانش آموختگان سیستم معیوب آموزشی موصوف در حوزه های مختلف شغلی و بویژه به بدنه مدیریتی و اجرایی کشور به عمق فاجعه بهتر میتوان پی برد.واحوال مردمانش در زمینه های مختلف اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و… به آسانی قابل پیش بینی است.نگارنده مطلب بمنظور درمان این آفت دیرینه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در امر نظارت،کنترل وکاهش هرگونه آسیب های جسمی و روحی دانش آموزان در مدارس،طرح تشکیل « شورای حفظ کرامت دانش آموزان » در مرکز استان هارا پیشنهاد می نماید.این شورای پانزده نفره که باحضور اولیای دانش آموزان،چندنفر از اساتید مجرب و پژوهشگر حوزه های جامعه شناسی،روانشناسی وامور تربیتی انتخاب میشوند،بدون وابستگی صنفی به آموزش وپرورش استان،بطورمستقل عمل کرده و باتشکیل جلسات ماهانه،براساس وضعیت موجود آموزشی،تربیتی،الگوهای رفتاری وهمچنین از طریق دریافت گزارشات حضوری،مکتوب و یامحرمانه از دانش آموزان واولیاء،مجموعه خلاء های قانونی،آسیب ها،فرصت ها وظرفیت های بالقوه در مدارس استان را رصد کرده و با ارائه تحلیل های واقع بینانه وراهکارهای کارشناسی میتواند نقش مشاوری امین ومسئولیت پذیر،سخنگویی مقتدر وتحول گرا در عرصه نظام آموزش و پرورش استان ایفاء نماید. بی شک از جمع بندی وتحلیل علمی دستاوردهای استان ها،تحولی عظیم و سازنده در عرصه نظام آموزشی کشور به منصه ظهور خواهد رسید.
باعنایت به آنچه که بطور مختصر اشاره رفت،وزیر محترم آموزش وپرورش را مخاطب این وجیزه قرار داده وباصدای رسا میگویم؛دانش آموزان این نوباوه گان و آفتابگردان های خانه علم ومعرفت را به آغوش آفتاب بسپارید.مگذارید،دانه نکرده،در زیر ضربه های هیولای جهل و بی تدبیری تحقیر و له شوند….جان کلام اینکه،آقای وزیر « یاکریم » تربیت نکنید.

::ناصربدری رز-روزنامه نگار و حقوقدان

انتهای خبر/

  • نویسنده : ناصربدری