تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 13866

توانمندی علمی و تسلط به موادهای قانونی و احکام صادره محاکم قضائی، آگاهی از آرائ وحدت رویه دیوان عالی کشور و دادگاه های بدوی و تجدید نظر از طرفی و متعهد و پایبندی اخلاقی و دینی مبنی بر امانت داری و رازداری راز موکلین و همچنین مشاوره و هدایت صحیح و درست محمل بر صداقت یک وکیل از مؤلفه ها و شاخص های یک وکیل حقوقی و قضائی ایده آل است تا در ادامه وکالت دعاوی، به اصول پایبند بماند.

یک وکیل متعهد هیچ وقت تطمیع طرف مقابل پرونده خود نمی شود ولو مبالغ چندین برابری وکالت موکلش را به وی پیشنهاد دهند و با قبول پرونده های تظلم خواهی حق پایمال شده را با حلاوت و خوش حالی به صاحب و مستحق حق باز می گرداند و وکیلی شجاعت و شایسته و پیراسته به سجایای اخلاقی است که از قبول پرونده تعدی و تجاوز آشکار و عمدی به حقوق  دیگران استنکاف کند.

کارشناس حقوق - ارشد جزا و جرم شناسی - دکترای تخصصی کیفری و وکیل پایه یک دادگستری - یوسف ارشادی

آدرس دفتر در اردبیل ::

مابین میدان شریعتی و میدان 15 خرداد ابتدای کوچه اسلامی - ساختمان اداری و خدماتی مانلی طبقه چهارم واحد16

شماره تماس دفتر ثابت و همراه در اردبیل: 045 - 33 23 27 67 ****0914- 150 18 94

آدرس دفتر واقع در تهران::

شهرک غرب - بلوار فرح زادی - بالاتر از نبش گلستان 2 - پلاک 96 - مجتمع گلستان - طبقه 5 - واحد 13