تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 11077
تاریخ انتشار : س, 1394/09/03 - 18:26
یک اداره هراندازه که اعبتار و کار شناس داشته باشد بدون روابط عمومی تلاش او عقیم و ناکام است زیرا بخش اعظم مردم در زمان مناسب امکان رجوع به اداره و دریافت آخرین اطلاع از نیاز خود را ندارد و ...
ارسال نظر